The kimono

700 SEK


PELLA - BEIGE

BOW - WHITE

EVAN - SUNNY YELLOW