Quantity: 3

Earth toy

100 SEK

Rolig och stimulerande boll med världens kontinenter i upphöjd relief. Denna boll är helgjuten, dvs har inget hål.

Ålder: från 0 år och uppåt.

Storlek: 8 cm i diameter.

Material: Naturgummi är ett mycket bra material för leksaker. Det är lite mer töjbart än plast och ”ger” därför mer när barnet biter på det. Inte ens små vassa nya tänder kan ha sönder våra naturgummi djur. Våra naturgummi leksaker innehåller inte de mjukgörare (som tex ftalater), som plast innehåller och som kan vara giftiga. Det är viktigt vid tillverkningen av naturgummi produkter att man ser till så att nitrosaminer och allergener inte är kvar i slutprodukten så att inga ohälsosamma kemikalier finns i leksaken. Denna leksak är helt fri från samtliga bisfenoler, samtliga ftalater, samtliga bekämpningsmedel, samtliga flamskyddsmedel, samtliga doft- och smakämnen, samtliga konserveringsmedel och lösningsmedel.

___________________

Fun and stimulating ball with the continents of the world in elevated relief. This ball is fully cast, ie has no hole.

Age: from 0 years and up.

Size: 8 cm in diameter.

Material: Natural rubber is a very good material for toys. It is a little more stretchy than plastic and therefore "gives" more when the child bites on it. Not even small sharp new teeth can break our natural rubber animals. Our natural rubber toys do not contain the plasticizers (such as phthalates), which plastic contains and which can be toxic. It is important in the manufacture of natural rubber products that care is taken that nitrosamines and allergens are not left in the end product so that no unhealthy chemicals are present in the toy. This toy is completely free of all bisphenols, all phthalates, all pesticides, all flame retardants, all fragrances and flavors, all preservatives and solvents.

Doll care set
350 SEK
Flippers
320 SEK
Butterfly net
150 SEK